یلدای ایرانی

  یلداى ایرانى


یلدا , براى ما ایرانیان خیلى نام عجیبى نیست و یادآور دور هم جمع شدن اعضاى یک خانواده در طولانى ترین شب یک سال است...

یلدا براى بچه ها و شاید هم بزرگترها همان نام خوشایندى است که با خوردن هندوانه , آجیل و کلى خوراکى هاى خوشمزه معنا مى شود...

   


 

یلدا یعنى ثبت خنده هاى مادر و پدر , مادر بزرگ و پدربزرگ و دخترها و پسرهاى یک خانواده در یک شب سرد و در دل خانواده اى گرم که گرمایش همیشه آرامبخش تک تک اعضاى خود است...

یلدا یعنى تصور خانواده هایى که سال گذشته در این شب در خانه هاى خود آجیل مى خوردند و مى گفتند و مى خندیدند اما امسال آتش زلزله بر سرماى زمستانشان دامن مى زند...

یلدا راهب معبد خاموشى ها در دل یکى از سیاه ترین شب هاى سال است که خانواده ها با روشن کردن چراغ خانه هاى خود , تصمیم دارند این راهب را که شاید چندان زیبا هم نیست , به میهمانى تبدیل کنند که خشم سیاهش را در میان قرمزی هندوانه شب یلدا پنهان مى کند...

یلدا یعنى ترشى انار , عطر گل نرگس و نواى دلنشین غزل هاى حافظ  شیرازى در میان لهجه گرم و صمیمى خانواده هاى ایرانى...

یلدا همان شمع جمع تنهایى تک تک آدم هاست که در این شب , این شمع را در میان گرماى صمیمیت خانواده خود خاموش مى کنند...

یلدا یعنى شعله ور شدن گرماى عشق بین دو نفر در کنار چشیدن طعم شیرین هندوانه و خاموش کردن شمع جمع نهایی...

 

و...

یلدا یعنى یادمان باشد زندگى آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.

واپسین روزهاى پائیزتان به خیر, یلدایتان پر از مهر ایرانى...

 

Wednesday, December 19, 2012

00:36:37

/ 0 نظر / 26 بازدید