قدم های آشنا

قدم هاى آشنا

" صداى سرد سکوت در سراسر پیچیده بود ."

صداى پاى کسى که روى برگ ها قدم مى زد با خشاخش برگ هاى زرد و خشک پاییزى به راحتى به گوش مى رسید .

هرچند دقیقه یکبار به عکسى که در دست داشت نگاه مى کرد و به یاد مى آورد که روزى او را بیش از جانش دوست داشت , اما حالا...

به یاد آورد که سال گذشته صداى پاى هر دو نفر آنها روى این برگ ها خواب را از چشمان باغبان پارک مى ربود  , اما حالا...

دوباره به عکس نگاه کرد .

حضور کسى را در مقابلش احساس کرد ; سرش را آرام بلند کرد , او را دید .

او همانى بود که با صداى پاهایش روى برگ هاى خشک خاطرات گذشته او را به یادش مى آورد .

او کسى بود که روزى او را بیش از جانش دوست داشت .

Thursday, November 19, 2009

00:40:48

/ 4 نظر / 5 بازدید
محک

سلام خوبید بهاره خانوم یادی از ما نمیکنید قبلا خبری میدادی ...امیدوارم هر جا هستی هر کاری میکنیو هر دلی که بسته شده به دل عاشقت اروم و گرم و خوب باشه یا حق محک

دلخون(تداعی)

سلام بهاره جونم امروز که تو کتابخونه آدرس وب رو بهم دادی با خودم گفتم حتما فقط خبر اینتو نوشتی اما الان میبینم این متن قشنگتر از حد تصور منه مرسی عزیزم[لبخند]

مارال

سلام بهاره متن قشنگی بود.اما آخرش نگفتی برای کی نوشتیش؟

عليرضا

مثل هميشه زيبا[هورا]