صنعت چاپ و روزنامه

صنعت چاپ و روزنامه

همه ما خوب مى دانیم که اگر او وجود نداشت بنابراین هیچ رابطه اى هم بین ما وجود نداشت ; حتی شاید اگر او نبود ما حرفى براى گفتن و نوشتن نداشتیم .

اگر او نبود استعدادها به این شکل بارز شکوفا نمى شد و حتى امکان داشت به وجود نمى آمد .

اگر او نبود من انگیزه اى براى نوشتن " ساعت عمر ما " و یا خیلى از چیزهاى دیگر را نداشتم .

پس قدرش را بدانیم چرا که اگر او نبود روزنامه اى  هم در میان من و تو وجود نداشت .

روز بزرگ صنعت چاپ را گرامى مى داریم .

Sunday, August 31, 2008

21:17:24

به مناسبت : یازدهم شهریورماه برابر با روز بزرگ صنعت چاپ

/ 2 نظر / 4 بازدید
محک

sghl بهاره ...نشر اونم نشر روزنامه چیزی نیست که کتاب الکترونیک و ایمل بتونه جاش رو بگیره این یه چیزی هست که ما نیاز داریم یه روزنامه با ورق های گنده امیدوارم تند تر بنویسی یا حق محک

علبرضا

توصيف خوبي بود