تو را دوست می دارم...

 تو را دوست می دارم...

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام، دوست می دارم

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام، دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
و برفی که آب می شود 
و برای نخستین گناه،
.
دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام، دوست می دارم
.
.
.
تو را به خاطر دوست داشتن، دوست می دارم

 

Monday, March 2, 2015

‏14:21:56

/ 1 نظر / 59 بازدید
مونا موحدی

تو را دوست دارم...... :)