نگینی به نام ایران

نگینى به نام ایران

ستاره هاى امید و افتخار ایران باردیگر دست به کارى بزرگ زدند از جنس شرافت , آن ها این بار ابرهاى سیاه را

با توکل بر خورشید صداقت و توسل بر روشنایى مهتاب و به کمک دست هاى پرکفایت و پرلیاقت خویش تسخیر کردند .

کار آن ها ; کارى بود از جنس الماس هاى درخشان که آن را در قلب  یاقوت زمان ثبت کرد و به جهانیان آموخت که ایران همیشه پیروز است .

به مناسبت : بیست و دوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت ; برابر با پیروزى انقلاب اسلامى ایران

 

/ 0 نظر / 5 بازدید