خاطره ها

خاطره ها

خنده گلهاى قدیمى از جنس مهربانى بود و شوخى هایشان یادآور خاطرات شیرین گذشته .

موقعى که مى خندیدند یادشان نمى رفت از چه نسلى اند و یادگارى اجدادشان را سرمه چشم مى کردند اما ; حالا که خود آنها از اجداد ما هستند , شوخى هاى روزگار عوض شده و خنده ها طعمى گرفتند از جنس تصنع .

امروز از یادگارى هایشان براى ما چیزى نمانده جز عکسى که در قاب عکسها مى ماند و سالها از دورى چشمانى اشک مى ریزد .

Friday, July 04, 2008

1:22:20

/ 0 نظر / 24 بازدید