دوست داشتن از عشق برتر است

دوست داشتن از عشق برتر است

عشق رو به جانب خود دارد , " خودخواه " است و " خودپا ", و حسود , و معشوق را براى خویش مى پرستد و مى ستاید , اما دوست داشتن رو به جانب دوست دارد , " دوست خواه " است و " دوست پا " و خود را براى دوست مى خواهد و او را براى او دوست مى دارد و خود در میانه نیست .

عشق , اگر پای عاشق در میان نباشد , نیست , اما در دوست داشتن , جز دوست داشتن و دوست , سومى وجود ندارد .

( کویر , دکتر على شریعتى . قسمت دوم )

 

 

... دوستت دارم , خیلى زیاد

 

Friday , November 18 , 2011

01:25:20

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید