نوروز

  نوروز

نوروز تجدید خاطره بزرگی است‌: خاطره خویشاوندی است با طبیعت.

هر سال , این فرزند فراموشکار , که سرگرم کارهای مصنوعى و ساخته هاى پیچیده خود , مادر خویش را از یاد مى برد , با یادآورى هاى وسوسه آمیز نوروز , به دامن وى بازمى گردد و با او , این بازگشت و تجدید دیدار را جشن مى گیرد.

فرزند , در دامن مادر , خود را باز مى یابد و مادر , در کنار فرزند , چهره اش از شادى مى شکند , اشک شوق مى بارد , فریادهاى شادى مى کشد , جوان مى شود , حیات دوباره مى گیرد و با دیدار یوسفش بینا و بیدار مى شود.

( کویر , دکتر على شریعتى . قسمت چهارم )

 

نوروز 1391 را با آرزوهایى سرشار از شادمانى و سلامتى به همه ایرانیان حقیقى تبریک مى گویم !

 

 Friday , March 16 , 2012  

19 : 10 :02

/ 0 نظر / 22 بازدید