مرور خاطرات

مرور خاطرات

هوا سرد بود .

ستاره ها خوابیده بودند .

به سرعت خود   را  به کلبه اش رساند .

در    ; سخت باز شد , حتما باز هم قفلش زنگ زده بود .

خانه اش بوى نم گرفته بود چون چوب هاى سقف خیس خورده بود .

قاب عکس نگاه آخر مادر  روى دیوار سنگینى مى کرد .

لحظه اى چشمانش را بست , بهدنبال آرامش بود .

اما  صداى شماطه هاى ساعت  آزارش مى داد     و   ; خاطرات تلخ گذشته      ,     دوباره چشمانش را  باز نگه مى داشت .
 

/ 2 نظر / 5 بازدید
نرگس

خانم کنجکاوفرد ...ببخشید بهاره جون چه وبلگ قشنگی داری[لبخند] بازم برامون بنویس

مریم ابراهیمی پرگو

سلام این عشق خبرنگاری چه ها که نکرد با ما !!! راستی در هوای سرد ستاره ها می توانند بخوابند ؟