فاصله

فاصله

 

اگه فاصله افتاده...

اگه من با خودم سردم...

تو کارى با دلم کردى که فکرشم نمى کردم...

چه آسون دل بریدى از دلى که پاى تو گیره...

که از این بدترم باشى..واسه تو نفسش مى ره...

نمى ترسم اگه گاهى دعامون بى اثر میشه.. همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه...

تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره.. که حتى از تو چشماشو یه لحظه بر نمى داره...

تو امید منى اما دارى از دست من مى رى.. با دستاى خودت دارى همه هستیمو مى گیرى...

دعا کردم تو رو بازم.. با چشمى که نخوابیده.. مگه میذاره دلتنگى.. مگه گریه امون میده...

مریضم کرده تنهایى.. ببین حالم پریشونه.. من اونقدر اشک مى ریزم که برگردى .. به این خونه...

حسابش رفته از دستم.. شبایى رو که بیدارم.. شاید از گریه خوابم برد.. درا رو باز.. درا رو باز.. مى ذارم...

نمى ترسم اگه گاهى دعامون بى اثر میشه.. همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه...

تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره.. که حتى از تو چشماشو یه لحظه بر نمى داره...

 

 

*اى کاش حداقل در این ماه رمضان سال 1392 فراموش نکنیم که همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه...

روزه هاتون قبول...

Friday, July 19, 2013

03:12:59

/ 0 نظر / 22 بازدید