نقد و تقریظ

 نقد و تقریظ

 

" روح زخم خورده و شکسته " چگونه سر از سرماى بیرون به گرماى زیر پر خویش فرو برده و با " خود " , در این انزواى دردمندش , غرق " تفکرات تنهایى " , یا " اتوپیا " مى سازد و یا آمدن " گودو" را انتظار مى کشد...؟!

( کویر , دکتر على شریعتى. قسمت هشتم )

 

 

Saturday, May 18, 2013

00:19:07

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید