عشق از دید دبیران

  عشق از دید دبیران


دبیر شیمى : عشق تنها اسیدى است که فوری در قلب اثر مى کند...

دبیر فیزیک : عشق مانند آهنربایى است که معشوق را به طرف خود جذب مى کند...

دبیر ورزش : عشق یک توپ فوتبال است که به دروازه هر قلبى اصابت مى کند...

دبیر تاریخ : عشق تنها واقعه اى است که حادثه اى عظیم را براى ابد در قلب آدم ها بر جاى مى گذارد...

دبیر بینش دینى : عشق یک موهبت الهى است که از طرف خداوند براى بندگانش فرستاده شده است...

دبیر زیست شناسى : عشق تنها میکروبى است که وارد بدن آدمى شده و در قلب او جایگزین مى شود...

دبیر عربى : عشق تنها فعلى است که نیازى به صرف کردن و معنى کردن آن نیست...

 

Friday, June 21, 2013

16:19:12


/ 2 نظر / 23 بازدید
رها

سلام بهاره جونم مطلب جالبي بود اما به نظر من عشق از ديد تو از همه چيز زيباتره... مطمئنم

lonely boy

سلام یـــه زمـونــه ای شـــده كـه اگـه بـرای عشــقـت كــــوهــم بكنـــی بــه پــای فــرهـــــــاد بــودنـت نمـی ذارن!!؟ مــی ذارن بــه پــای كـنــــــه بــودنـت....!!! منتظرتون هستم [گل]