شوق دیدار

شوق دیدار

 

ای انعکاس کاشی یکدست اصفهان

                                                 در چشم های شرجی ساری , ببینمت

تا کی به شوق , هرچه تو را خیره می شوم

                                                 از چینش چشمهایم , فرارى ببینمت

آخر چه کرده ام که, چه خواسته ام مگر؟

                                                 غیر از همین که گاه گدارى ببینمت

گفتم که من بدون تو هرگز , به هیچ کس

                                                گفتی به نیشخند , آرى ببینمت

حالا ببین که   چقدر تو را صبر مى کنم

                                                تا اینکه در کنار مزارى ببینمت

که دور آن , تمام کسانم سیاهپوش

                                                آن روز اگر , اگر بگذارى ببینمت

 

 

 

Tuesday , June , 2012

52 : 11 :14

 

/ 0 نظر / 33 بازدید