عشق خبرنگاری

گلهای کاغذی
نویسنده : بهاره کنجکاوفرد - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۸
 

گلهاى کاغذى

دفترش را درآورد , گلهاى زیبایى رو به رویش لبخند مى زدند .

شکل یکى از آنها را که فکر مى کرد شاید گل شمعدانى باشد طراحى کرد .

شب که به خانه رفت گل خاکسترى را درآورد ; با دقت با قیچى آن را ازوجود سفیدش جدا کرد .

آن را جلو چشمانش گذاشت و با دقت نگاهش کرد و آن را بار دیگر با رنگى چون خون بر روى تابلوى بزرگ خاطراتش نقاشى کرد .

فردا که آن تابلوى رنگ روغن را به استادش نشان داد  , او گفت :اینکه شمعدانى نیست; !

شما که نقاشى بلد نیستید چرا گل رز را کشیدید ؟!؟!

Saturday, June 28, 2008

2:01:14


 
comment نظرات ()