عشق خبرنگاری

قفل تنهایی
نویسنده : بهاره کنجکاوفرد - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳
 

Sunday, June 22, 2008.1:55:52

قفل تنهایى

 کلیدش را در قفل در ورودى ساختمان چرخاند.

در قفل بود

وقتى وارد شد دید هیچکس به جز تنهایى در خانه نیست.

خانه تاریک بود چون غروب بود.

پرده را کنار زد , پرنده در کوچه پر نمى زد.

انگار هیچکدام از ساکنان این همه خانه در خانه هایشان نبودند.

بیشتر چراغ ها خاموش بود.

روى گاز را نگاه کرد  , هیچ غذایى پخته نشده بود.

خانه بوى غم و دلتنگى مى داد , انگار هیچ آدم زنده اى آنجا نبود.

آرام روى کاناپه دراز کشیدو پلکهایش را روى هم گذاشت تا براى همیشه باور کند هیچ موجود زنده اى آنجا نیست.                                                                                                   

 


 
comment نظرات ()